Gemeenten zijn de laatste tijd steeds meer bezig met sociaal ondernemen. Stadsdeel West in Amsterdam ondersteunt sinds drie jaar samen met Starters4Communities een aantal wijkinitiatieven. Gebiedscoördinator Anita Schothans is erg tevreden over de samenwerking: “Die extra handen zijn zó fijn voor de buurtbewoners.”

“Als gebiedscoördinator van de Baarsjes heeft Anita Schothans een grote verantwoordelijkheid.” Daarnaast leidt ze met haar collega Sarah van Mourik Broekman het programma Sociale Helden West, waarmee ze door middel van ondersteuning en het verstrekken van subsidie mensen stimuleren een (sociale) onderneming te starten. “We zagen dat de mensen in West heel actief zijn en we wilden hun initiatieven professioneler maken.” Voorbeelden van deze projecten zijn Start met Happen en Suikertantes Café: allebei ondersteund door Starters4Communities.

Goede samenwerking

Starters4Communities steunt nu per jaar ongeveer 12 wijkinitiatieven in Amsterdam-West. Het stadsdeel draagt initiatieven aan en geeft subsidie aan bewonersinitiatieven om ondernemender te worden met behulp van Starters4Communities. Anita is erg tevreden over die samenwerking:

“Het is heel fijn om starters te hebben die extra handen bieden aan beginnende wijkondernemingen en tegelijkertijd zelf ervaring opdoen in de praktijk.”

 

De hulp die de starters bieden is bijvoorbeeld het opstellen van een marketingplan of een marktonderzoek. Volgens Anita komen daar mooie resultaten uit. “Als het een keer niet lukt komt dat meestal door externe factoren waar de starters niet zoveel aan kunnen doen.” In de toekomst wil stadsdeel West meer inkopen bij sociale ondernemingen en nóg beter samenwerken.

Voldoende inspraak

In het grote stadsdeelkantoor kent niet iedereen Starters4Communities. Het zijn vooral de wijkinitiatieven die grote waardering hebben voor de onderneming: “Starters die daar aan het werk gaan dragen hun kennis over en leren zelf ook veel. Iedereen heeft er iets aan,” vertelt ze.

Omdat de opdracht per initiatief gezamenlijk wordt bepaald heeft iedereen bij de wijkondernemingen voldoende inspraak. Volgens Anita is dit heel belangrijk. Daarnaast heeft ze het gevoel dat Starters4Communities de afgelopen jaren professioneler is geworden.

“Aan het begin was het voor iedereen een beetje experimenteren maar dat is nu veel beter: ze weten wat ze doen en wat haalbaar is. Ik merk het aan de uitkomst van het werk.”

In het diepe

Wat Anita altijd sterk bijblijft zijn de buurtbewoners die klein beginnen en met behulp van Starters4Communities weten door te groeien en zo hun eigen onderneming starten. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Start met Happen.

“Ik vind het mooi dat je eerst de kans krijgt om ervaring op te doen en daarna jezelf in het diepe gooit en er in je eentje voor gaat.”