Kan jouw initiatief, project of bewonersgroep de denkkracht en de daadkracht van een paar goed opgeleide starters gebruiken? Starters4Communities (S4C) en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) koppelen afgestudeerde starters aan mooie bottom-up initiatieven.

Wij benaderen jullie omdat wij zes sterke en ondernemende bewonersinitiatieven zoeken in de regio Zuidwest Nederland die graag een stap verder willen komen door de tijdelijke inzet van 3 à 4 starters die staan te popelen om voor ze te werken. Deze starters zijn hbo of wo- afgestudeerden tussen de 22 en 30 jaar die graag werkervaring op willen doen. Deze starters gaan 5 maanden lang, 16 uur per week samen met bewonersinitiatief aan de slag. Verwacht tijdens die 5 maanden veel uitwisseling, energie, kruisbestuiving en nieuwe samenwerkingen.

Voorbeelden van eerdere koppelingen

S4C heeft al 120 bewonersinitiatieven ondersteund, de hulpvragen waren zeer uiteenlopend. Belangrijk is dat het ambitieuze initiatieven zijn met een duidelijke hulpvraag en een ondernemende inslag. Bijvoorbeeld:

Voedseltuin Overvecht
Initiatiefnemers zochten hulp van starters voor de oprichting van een voedseltuin in Utrecht. De starters werkten aan een behoefte-onderzoek, deden marktonderzoek, organiseerden een crowdfunding-campagne en deden een (succesvolle!) fondsenaanvraag voor startkapitaal.

Aimiro Media
Aimiro Media is een sociale wijkonderneming waar audiovisuele producties (foto en video) worden gemaakt met ambitieuze jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De onderneming wilde hulp bij een sterkere positionering en een heldere visie op de financiële duurzaamheid. De starters gaven constructieve adviezen, werkten aan de website, aan de uitstraling van de organisatie en aan de organisatiestructuur, daarnaast deden ze onderzoek naar mogelijke afnemers. Al tijdens het S4C programma werd er een samenwerking gesloten met het ROC.

Het traject

Elk van de zes teams van bewonersinitiatieven en starters doorlopen twee fases. Fase 1 is een crowdfundingcampagne, het is een fase waar veel van de financiering geregeld wordt en waarin je leert crowdfunden. Ook is dit de fase waar veel energie loskomt en de naamsbekendheid van het initiatief wordt vergroot. In fase 2 werken initiatiefnemers aan de opdrachten van de wijkinitiatieven. En is er een intensief trainingsprogramma, met verschillende workshops en intensieve coaching. Deze trainingen worden op verschillende locaties gehouden, altijd bij een van de bewonersinitiatieven. Reken er dus op dat jullie 2 of 3 keer ‘gastheer’ zijn. Actieve bewoners kunnen aan de voor hen relevante workshops meedoen en zo hun kennis en netwerk vergroten. Het hele traject wordt afgesloten met een bijeenkomst die het LSA samen S4C organiseert. Op deze dag wordt alle opgedane kennis gedeeld en gepresenteerd.

Interesse?

Komt jullie initiatief uit Zuidwest Nederland (max. 50 km vanaf Rotterdam)? Zijn jullie ambitieus en ondernemend en zouden jullie kosteloos gebruik willen maken van de denk- en daadkracht van starters? Dan willen wij graag een mail ontvangen met daarin kort beschreven wie jullie zijn en wat jullie hulpvraag is. Mail naar thijs@lsabewoners.nl. Je ontvangt dan van het LSA een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in Rotterdam in juli.