Ondersteunen van kwetsbare groepen en het begeleiden van buurtinitiatieven, dat doet welzijnsorganisatie Divers uit Den Bosch. Sinds drie jaar werkt de instantie samen met Starters4Communities. Teammanager Thom Riksen ziet een trend in de samenleving ontstaan: “Mensen willen meer zelf gaan organiseren.”

Divers ondersteunt bewonersgroepen, mantelzorgers, ouders en doet onder andere jongeren-, en kinderwerk. Alles is gericht op de kwetsbare groepen in Den Bosch. Divers ziet dat er door recente bezuinigingen in de zorg steeds meer initiatieven vanuit de buurt zelf komen. “De overheid verwacht meer van de gemeente, en de gemeente verwacht meer van bewoners. Zij doen vervolgens een beroep op ons en zo speelt sociaal ondernemen een steeds grotere rol.” In Den Bosch zijn al verschillende buurtinitiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld een buurttuin voor zowel tuinieren als een alternatieve vorm van dagbesteding.

Kansen vergroten
Zelf groeide Thom op in een achterstandsbuurt in Den Bosch. “Ik heb van jongs af aan gezien dat bepaalde groepen in onze samenleving niet mee kwamen en ik wilde hun positie verbeteren en kansen vergroten.” Daarom vindt Thom sociaal ondernemen ook zo belangrijk. Er worden nu veel initiatieven georganiseerd door de middenklasse maar de onderkant komt nog niet mee.

“Als welzijnswerkers proberen wij die twee groepen met elkaar in contact te brengen, zeker omdat het zelforganiserend vermogen bij de laatste groep kleiner is.”

Met elkaar leren
Sinds drie jaar werkt Divers samen met Starters4Communities en Thom is erg enthousiast. Starters4Communities biedt ondersteuning aan de wijkprojecten van Divers en helpt met bijvoorbeeld het commerciële aspect, de organisatie of logistieke kwesties. “De samenwerking is heel praktisch en het grote pluspunt is dat er zoveel jonge mensen bij Starters4Communities zitten. Ze hebben allemaal frisse en vernieuwende ideeën.” Thom noemt als voorbeeld het gebruik van sociale media, bepaalde vormen van organiseren en moderne technieken op het gebied van publiciteit. De samenwerking heeft volgens Thom een positief effect op zijn team: ze leren samenwerken met mensen uit een andere hoek en maken kennis met nieuwe theorieën. De werknemers van Divers volgen dezelfde trainingen als de starters. Ook buurtbewoners mogen meedoen.

“Je leert dus met elkaar in de praktijk en dat doet iedereen goed,”

Nieuwe ideeën
Hij ervaart de starters als leergierig en enthousiast. Sommigen van hen zijn volgens Thom niet gewend om met mensen met lage sociaal-economische achtergrond te werken. “Als je je op het sociale terrein begeeft is het belangrijk dat je je ervan bewust bent dat er een groep is die ondersteuning nodig heeft. Dat leren de starters goed in deze samenwerking.”

Thom vertelt dat de invloed op de wijkinitiatieven heel praktisch is en dat die met behulp van de starters grote stappen zetten.

“Ik hecht de meeste waarde aan het werken met mensen met nieuwe ideeën in combinatie met onze werkwijze, zodat we allemaal van elkaar leren.”