educatie & ontwikkeling
Tilburg
Wat klein begint, maakt later impact

Sociale innovatie in de jeugdzorg

Vanuit verschillende hoeken ontstaan ideeën om te innoveren. De tijd van transitie nodigt uit om anders te denken, te experimenteren en samen te werken. Wat als een klein idee begint, kan uitgroeien tot impactvolle innovaties. Zo ook op het gebied van de jeugd(hulp). Of dit nu jongeren zijn die zich niet gehoord voelen, ouders die hun kinderen de ganse dag zien gamen of hulpverleners die stoeien met protocollen en beleid. Waar problemen zijn, ontstaan uitdagingen. Het Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant en Starters4Communities zijn gegaan voor een bottom-up aanpak.

Gelukkig verschijnen er steeds meer betrokken en pro-actieve figuren op het toneel die het heft in eigen hand willen nemen, oplossingen voor problemen zien en zich hiervoor willen inzetten. Door deze ideeën de ruimte te geven om te experimenteren, ontstaat er een alternatief voor een afhankelijkheid van de overheid en een traditioneel top-down beleid. Een krachtige samenwerking is hierin de sleutel. 

Het Innovatienetwerk Jeugd brengt in de regio Midden-Brabant partijen bij elkaar en biedt ambitieuze initiatiefnemers een podium en resources om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Met een maatschappelijke missie centraal, duiken initiatiefnemers in een proces om hun idee te verwerkelijken. Dat gaat met vallen en opstaan, want het Innovatienetwerk Jeugd gelooft dat er vooral ruimte moet zijn om te falen. Zonder de mogelijkheid om te falen, ontstaat er geen ruimte voor innovatie.

Verkenning & ontwikkeling

Zo gaat het aanpakken van een maatschappelijk probleem ineens wel erg veel lijken op ondernemerschap. Het succes van een onderneming immers ook afhankelijk van een sterk netwerk, (financiële) middelen en een podium of etalage om het ‘product’ te presenteren. Daarom is Starters4Communities gevraagd haar expertise op het gebied van sociaal ondernemen in te zetten voor initiatiefnemers van het Innovatienetwerk Jeugd. Door trainingen te faciliteren op het gebied van onder andere Design Thinking, Business Model Canvas en Theory of Change, krijgen initiatiefnemers via maatwerk de kans zich te ontwikkelen op sociaal ondernemend vlak.

VibeActive is een initiatief dat zich inzet voor jongeren door middel van sport, coaching en maatschappelijke begeleiding. Hiermee worden nieuwe kansen gecreëerd in de maatschappij en problematieken rondom welzijn aangepakt.

Door in een vroeg stadium ideeën te testen in het innovatienetwerk, kan er snel ontwikkeld worden. In het verkenningstraject krijgen nieuwe initiatieven de kans om een idee te versterken. Hierin staat de oplossing voor de gebruiker centraal. Aan het einde van het traject is er een concept ontwikkeld dat relevant is voor (het voorkomen of verbeteren van) jeugdzorg en waaraan de eerste partners zich hebben verbonden. Dit concept wordt gepitched aan het innovatienetwerk. Middels stemmen vanuit het publiek, een veldjury en een jongerenjury, maakt het initiatief kans op ondersteuning en een aanjaagsubsidie.

Hiermee kan het initiatief door naar het ontwikkeltraject. Nu wordt er gebouwd aan een duurzame positie van een sociale onderneming die financieel zelfvoorzienend is. Ook wordt er gewerkt aan ondernemend leiderschap en de nieuwe rol als ondernemer. De eerste klanten worden geworven en een plek wordt veroverd binnen het huidige systeem.

“Het succes van een onderneming immers ook afhankelijk van een sterk netwerk, (financiële) middelen en een podium of etalage om het ‘product’ te presenteren. ”

Homeland is een initiatief dat creatief talent in de nieuwe generatie steun en kansen biedt om carrière vorm te geven. Hier wordt een platform ontwikkeld waar nieuwe makers kennis, netwerk en kapitaal op kunnen doen.

Tijd van transitie

Uitdagingen op maatschappelijk en duurzaam vlak groeien met de dag. In een tijd van transitie, is het ook tijd om open te staan voor nieuwe ideeën en andere manieren van werken. Door young professionals te ondersteunen in ontwikkeling, te trainen in ondernemerschap en waardevolle netwerken beschikbaar te stellen, werken we samen aan een sociaal ondernemende toekomst.

Wij zeggen: meer impact? Maak er werk van!

Starters4Communities werkt aan een bottom-up sociaal ondernemende samenleving. Dat doen wij samen met Young Professionals, lokale impactprojecten en organisaties. Benieuwd wat Starters4Communities voor uw organisatie kan betekenen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan via raoul@starters4communities.nl.

partners

in het kort

Starters4Communities gelooft dat bottom-up impact ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan veranderen. Met onze trainingen en community zijn wij dé springplank voor veranderaars die mee willen bouwen. Doordat deelnemers helpen om het concept, verdienmodel en bereik van impact projecten te versterken, zorgen we direct voor meer impact!

Wij zijn aangesloten bij Social Enterprise NL, opgenomen in het register van Code Sociale Ondernemingen en ontwikkelen al sinds 2013 erkende programma’s.