educatie & ontwikkeling • methode & skills
Ondernemende mindset voor een carrière met impact! Waar te beginnen?

Voor veel jonge professionals draait werken niet langer om salaris of status. Het nieuwe ideaal is een carrière waarmee je een positief verschil maakt in de wereld, je talenten ontwikkelt en je geluk nastreeft. Maar een mooi ideaal geeft geen garantie voor een succesvolle realisatie, wat voor veel aspirant wereldverbeteraars een bron kan zijn voor stress. Niet weten waar te beginnen, een gevoel van onzekerheid en een “er-niet-toe-doen”-gevoel kan het ideaal soms goed in de weg zitten.

Bij Starters4Communities weten wij als geen ander dat de ultieme oplossing niet bestaat. Ieder mens kent zijn eigen pad, getekend door zijn of haar eigen talenten, geschiedenis, ambities en behoeftes. Toch heeft 90% van 700 deelnemers van ons trainingsprogramma een carrière met impact weten te realiseren. Wij delen graag onze inzichten om jou op weg te helpen.

Purpose, visie, passie en andere grote woorden

Als jij écht verschil wil gaan maken, tsja… dan zal je jouw persoonlijke “purpose” moeten vinden. Iets, waarvoor je zowel visie en passie hebt, als wel de talenten en ambitie om het waar te maken. Maar dat klinkt natuurlijk zo groots, dat je niet weet waar te beginnen.

Wij raden zeker aan om over jouw visie na te denken. Toch heb jij waarschijnlijk jouw hersenen al meer dan eens laten kraken over de grote vraag wat jij nu écht wilt, wat voor jou nu écht belangrijk is en hoe jij de wereld wilt verbeteren. Nadenken is een kracht, maar kan je ook behoorlijk in de weg zitten als het je belemmert de nodige stappen te ondernemen. Vooral, als al deze gedachten als een complexe spaghetti-warboel in jouw hoofd blijven steken. Ga dus gestructureerd te werk met je gedachten en houd ze vooral niet alleen voor jezelf. Gebruik praktische tools om direct aan de slag te gaan en vertrek vanuit jouw ervaring. Geïsoleerd je toekomstplannen overdenken, brengt je zelden veel verder. Wat je wél verder brengt, is nieuwe dingen proberen, mooie en moeilijke momenten beleven, levenservaring opdoen en nieuwe mensen ontmoeten. Ook al is het jouw persoonlijke weg: bewandel deze niet alleen. Streef niet naar perfectie, maar eerder naar je volgende “bijgeschaafde” versie van jezelf.

Begin bij jezelf, maar doe het niet alleen

Hier een voorbeeld van een oefening die je zelf kan doen met een collega/vriend/vriendin die vooral dient als luisteraar.

Oefening: Wanneer was jij de beste versie van jezelf?

  1. Sluit je ogen en denk hier in stilte twee minuten over na. Wanneer was jij de beste versie van jezelf? Haal dit moment op en probeer te herleven.
  2. Na twee minuten gaat je gesprekspartner jou een aantal vragen stellen. Wat was er toen? Waarom voelde het zo goed? Waarom was dat moment voor jou belangrijk? Wat had jij gedaan om daar te komen? Waar was je trots op?
    De gesprekspartner luistert goed en laat je uitpraten. Hij/zij stelt verdiepende vragen om je aan het denken te zetten.
  3. Na vijf minuten kom je bij de laatste vraag… Welke kernwoorden herken je in dit moment of gevoel? En welke kernwoorden heeft jouw gesprekspartner gehoord? Kan je een conclusie trekken over wat jij belangrijk vindt? Zet een timer op 3 minuten en schrijf in stilte steekwoorden op die jouw kernwaarden omschrijven. Schrijf alles op wat je te binnen schiet, ook al klinken ze belachelijk. Oordeel niet. Je gesprekspartner doet hetzelfde. Na 3 minuten bespreek je wat jullie hebben opgeschreven. Zijn er overeenkomsten? Heeft de ander interessante woorden opgeschreven, waar jij niet bij hebt stilgestaan?

Van kernwoorden naar kernwaarden

Bovenstaande oefening is dus bedoeld om jouw kernwaarden te ontdekken. Kernwaarden typeren waar jij voor staat en wat jij belangrijk vindt. Het zijn de eigenschappen die maken wie je bent, die je wilt naleven en waarschijnlijk ook van anderen verwacht. Kernwaarden kunnen één woord zijn, zoals: eerlijkheid, avontuur, rechtvaardigheid, humor, schoonheid, verbinding, vrijgevigheid, respect. Maar het kan ook een korte zin zijn: niet praten maar laten zien, nooit opgeven maar bijsturen, kwaliteit boven snelheid.

Deze waarden duiken om de haverklap op en worden te pas en te onpas ingezet in reclames en promotie-zaken. Zonder drijfveer, gevoel of intrinsieke motivatie dreigen het lege begrippen te worden. Daarom is het belangrijk om dicht bij jouw ervaring te staan. Zonder jou, hebben deze woorden geen betekenis. Waar word jij nou echt gelukkig van? Of wat maakt jou boos? Wanneer ben je trots op jezelf? Wat streef je zelf altijd na en verwacht je (onbewust) dus ook van anderen?

“Durf te falen! Lef hebben, risico’s nemen, fouten durven maken – dat maakt een ondernemende mindset en zorgt voor persoonlijke groei.”

Van kernwaarden naar Personal Brand

Waarschijnlijk zijn er een hoop waarden waar jij je in meerdere of mindere mate in kunt vinden. We zijn immers allemaal mensen en vinden herkenning in vele dingen. Toch zullen er waarden zijn die jou net iets meer typeren, dan andere. Schrappen dus! Of, zoals William Faulkner mooi formuleerde: Kill Your Darlings! Streef naar drie kernwaarden, die, op elk moment, 100% bij je passen. Wanneer je hiervan bewust bent, dan heb je mooie ingrediënten voor jouw “personal brand”.

Een kompas door je carrière voor het nemen van beslissingen, om te bepalen welke organisatie bij je past en om jezelf te presenteren. Mocht je ooit je eigen bedrijf starten, dan zal je zien dat deze kernwaarden ook in de bedrijfscultuur zullen terugkomen. Deze herkennen, uitspreken en uitdragen schept veel duidelijkheid voor medewerkers, klanten en stakeholders waar jouw bedrijf of impactproject voor staat en hoe je dat wilt bereiken.

Je kernwaarden zijn je meest ontastbare kern en is een begin van een sterke visie. Zoals Simon Sinek mooi verbeeldde in zijn Golden Circle, is het jouw “Why”. Het centrale punt, waar jouw “How” en “What” op steunen.

In onze programma’s gaan we een stap verder. We maken het ontastbare tastbaar, door concrete, persoonlijke leerdoelen en acties op te stellen. In een groep met betrokken professionals en een persoonlijke coach, worden er directe stappen gezet om jouw doelen te realiseren. Ook ben je een klankbord voor anderen en kun je jouw ervaringen inzetten om anderen op weg te helpen. Kruisbestuivingen vinden dan ook vaak plaats, waardoor de groep optreedt als katalysator voor jouw persoonlijke doelen. Samen successen vieren is daarbij een belangrijk onderdeel om de motivatie te behouden.

Uit je hoofd ermee!

Durf je plannen naar buiten te brengen! Schreeuw je doelen van de daken en deel ze met iedereen. Schakel je netwerken en sociale media in. Vraag om hulp! Hoe meer mensen weten van jouw plannen, hoe echter ze worden en hoe groter de kans dat je actie onderneemt om ze te realiseren.

En tot slot, durf te falen! Lef hebben, risico’s nemen, fouten durven maken – dat maakt een ondernemende mindset en zorgt voor persoonlijke groei. Hoewel dit vaak wordt geroepen is het natuurlijk lastig om zelf de knop om te zetten en dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Bekijk deze video ter inspiratie voor succesvol falen.

Wil jij meer impact en richting in je carrière? Op zoek naar nieuwe ervaringen en ondernemende skills? Ga jouw persoonlijke proces aan in een groep gelijkgestemde (young) professionals tijdens één van onze programma’s: Deep Dive of Fast Track.

partners

in het kort

Starters4Communities gelooft dat bottom-up impact ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan veranderen. Met onze trainingen en community zijn wij dé springplank voor veranderaars die mee willen bouwen. Doordat deelnemers helpen om het concept, verdienmodel en bereik van impact projecten te versterken, zorgen we direct voor meer impact!

Wij zijn aangesloten bij Social Enterprise NL, opgenomen in het register van Code Sociale Ondernemingen en ontwikkelen al sinds 2013 erkende programma’s.